Perfil do usuário

Mantooth Bird

Resumo da Biografia

Thời gian tự học nhiều nhưng không đồng nghĩa với việc các bạn dồn mọi quỹ thời gian đó để đọc sách hay tìm hiểu một vấn đề nào đó. các bạn nên dành thời gian cho các kiến thức về tư duy logic và phát triển vấn đề vì đây chính là nhiều thứ sẽ giúp các bạn vượt qua nhiều kì thi. Trong thời gian tự học các bạn nên thoải mái, mặc dù thời gian tự học là thời gian tự học dài thế nhưng đừng ngồi một chỗ suốt thời gian đó. Hãy dành ra những khoảng trống để thư giãn, đầu óc sẽ minh mẫn và làm việc sẽ mang lại hiệu quả hơn. Đây cũng chính là kinh nghiệm xương máu cho nhiều các bạn du học sinh.

Tự học có chọn lọc là sự lựa chọn dành cho nhiều người thành công